Rydym yn falch o gyflwyno ein hystafelloedd cyfarfod, sydd wedi eu dylunio i gwrdd â’ch anghenion chi. Boed yn cynnal cyfarfod tîm, cynhadledd neu sesiwn hyfforddi, mae ein hystafelloedd cyfarfod yn cynnig yr awyrgylch perffaith i gynnal cyfarfodydd cynhyrchiol a llwyddiannus.

Rydym wedi dylunio ein hystafelloedd cyfarfod i ddarparu awyrgylch cynhyrchiol a chyffyrddus. Mae’r gosodiad yn caniatáu am drefniant eistedd hyblyg a gall gynnal cyfarfodydd o wahanol feintiau. Daw’r ystafell gydag offer clywedol a gweledol modern yn cynnwys sgrin fawr – sydd yn ddelfrydol ar gyfer cyflwyniadau a chyfarfodydd rhithiol gyda thechnoleg fideo gynadledda. Yn ogystal â hyn, mae cysylltiad cyflym a dibynadwy i’r we sydd yn sicrhau cysylltiad di-dor yn ystod eich cyfarfod.

Gallwn hefyd gynnig pecynnau lletygarwch sydd yn addas a hyblyg i’ch anghenion/cyllid gan arlwywyr a chaffis lleol. O baneidiau i fyrbrydau ysgafn a bwffe, mae’r dewis yn un eang.

Os ydych angen awr, bore/prynhawn neu trwy’r dydd – gallwn gynnig opsiynau hyblyg i’ch anghenion chi.

We are pleased to present our state-of-the-art meeting room, designed to cater to all your business needs. Whether you are hosting a team meeting, conference, or training session, our meeting room offers the perfect environment to conduct productive and successful meetings.

Our meeting room is thoughtfully designed to provide a comfortable and productive atmosphere. The spacious layout allows for flexible seating arrangements, accommodating meetings of various sizes. The room is equipped with modern audio-visual equipment, including a large screen, perfect for delivering impactful presentations, and video conferencing technology. Additionally, we provide a reliable and fast internet connection, ensuring seamless connectivity throughout your meeting.

In terms of refreshments, we offer a selection of catering options to suit your needs from local caterers and cafes. From coffee and tea service to light snacks and buffet lunches, we can customize a package that satisfies both your budget and preferences.

Whether you require the room for a few hours or a full day, we offer flexible booking options to accommodate your requirements.

Hengwrt meeting/conference rooms

Manylion cyswllt | Contact details:
Ffôn | Tel: 01558 263 123
E-bost | Email: hengwrt@menterdinefwr.cymru


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close