Llandeilo Festival of Senses 2018

16th - 18th November 2018 Llandeilo Festival of Senses 2018

Date for your diary, the Llandeilo Festival of the Senses will take place on the 16th - 18th of November 2018.

Dyddiad i'r dyddiadur - bydd Gwyl y Synhwyrau 2018 yn cymryd lle rhwng 16 - 18 o Tachwedd.

Start planning your visit to this years Llandeilo Festival of the Senses now, remember to visit our wonderful shops, Llandeilo Civic Hall for crafts, Fashion @ Horeb Chapel, the Food Marquee, Father Christmas and of course the Main Stage area.

Coming to town in time for the #LLFOS2018 Llandeilo Town WiFi - courtesy of the Festival. Once finished, it will cover the main shopping areas and compensate for the patchy mobile reception. #community #wifi #stayconnected
Yn dod i'r dref mewn pryd ar gyfer #LLFOS2018 bydd WiFi Tref Llandeilo - trwy garedigrwydd yr Wyl. Ar ol ei orffen, bydd yn cynnig gwasanaeth i brif feysydd siopa ac yn llewni'r bwlch gan signal ffon symudol anghyson. #community #wifi #stayconnected

New this year: A Festival App - running on the Llandeilo Town #WiFi Bringing you up-to-date information about the festival, entertainment time table, special offers, weather forecast, reminder notifications and all you need to know about Llandeilo and the Festival #LFOSS2018
Newydd eleni: App yr Wyl - yn gweithio ar #WiFi Dref Llandeilo bydd yn dod i chi gwybodaeth ddiweddaraf am yr wyl, bwrdd amser adloniant, cynigion arbennig, rhagolygon y tywydd, hysbysiadau atgoffa a'r holl yr ydych angen ei wybod am Llandeilo a'r Wyl # LFOSS2018

Llandeilo Festival of Senses

New this year at the #LFOSS2018 #Craft#demonstrations with some #haveago options in the Ebenezer Chapel, Crescent Road: Spinning, painting, book binding. embroidery and more Come along to scheduled sessions or drop in and chat with the craftsmen and artists'
Newydd eleni yn y #LFOSS2018 #Crefft #demonstrations (arddangosfeydd) gyda rhai opsiynau #haveago yng Nghapel Ebenezer, Heol Crescent: Nyddu, paentio, rhwymo llyfrau. brodwaith a mwy Dewch draw i sesiynau wedi'u trefnu neu galw heibio i sgwrsio gyda'r crefftwyr a'r artistiaid

A Farmer's Market behind the Surgery, White Horse and NFU: Fresh and local produce from the Llandeilo Country Market Black Mountain Food Hub and others
Marchnad Ffermwyr y tu ol i'r Feddygfa, White Horse a NFU: Cynnyrch ffres a lleol o Canolfan Fwyd Y Mynydd Du ym Marchnad Wledig Llandeilo ac eraill

More information: www.fos.wales
Or visit the festival facebook page: www.facebook.com/LlandeiloFestivalOfSenses

Looking for accommodation over the festival weekend? Visit our Where to Stay page