Llandeilo is open – Mae Llandeilo ar agor

Dear friends, residents and visitors of Llandeilo,

As you will be aware non essential shops will re-open from Monday and many of our bespoke shops in Llandeilo will make use of the new rule – naturally responsibly with social distancing rules applied.

Many of the food outlets and restaurants offer take outs.

As shops are adapting to the new situation up to date information can be found on the following:

Local Food delivery and take away services: www.llandeilocovid19.com/shops-and-deliveries
News on local Shops re-opening or online offerings: www.facebook.com/groups/LlandeiloCovid19CommunitySupportGroup
Also: www.facebook.com/LoveLlandeilo


Annwyl ffrindiau, preswylwyr ac ymwelwyr â Llandeilo,

Fel y gwyddoch, bydd siopau nad ydynt yn hanfodol yn ailagor o ddydd Llun a bydd llawer o’n siopau pwrpasol yn Llandeilo yn defnyddio’r rheol newydd  gyda rheolau pellhau cymdeithasol yn cael eu gweithredu.

Mae llawer o’r siopau bwyd a bwytai yn cynnig gwasanawth cymryd I ffwrdd.

Gan fod siopau’n addasu i’r sefyllfa newydd gellir dod o hyd i wybodaeth gyfoes ar Facebook

Gwasanaethau dosbarthu a chymryd bwyd lleol: www.llandeilocovid19.com/shops-and-deliveries
Newyddion am ail-agor Siopau lleol neu offrymau ar-lein: www.facebook.com/groups/LlandeiloCovid19CommunitySupportGroup
Neu: www.facebook.com/LoveLlandeilo


Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close