Gŵyl Dathlu Dewi – St David’s Festival

24 Chwefror/ February – 1 Mawrth/ March 2020

I ddathlu bywydau Teilo a Dewi
Celebrating the lives of Teilo and David

Chwefror 24 February
Cystadleuaeth Tippit Competition
Gwesty Cottage Inn 7.30 yh/pm
Noson o hwyl go iawn/ A real fun night

Chwefror 25 February
Cwis Cymreig/ Test your knowledge of Wales
Gwesty White Hart Inn 7.30yh/pm
Dewis o fwyd bar/ choice of bar food
Tocynnau yn cynnwys bwyd/ Tickets including food £10

Chwefror 26 February
Twmpath a swper Cymreig/ Twmpath and Welsh supper
Neuadd Ddinesig/Civic Hall 7.30yh/pm
Band Pentref BETHLEHEM Village Band
Tocynnau yn cynnwys bwyd/ Tickets including food £10

Chwefror 27 February
Sioe Ffasiynau/ Fashion show
Gwesty Cawdor Hotel 7.00 yh/pm
Tocynnau yn cynnwys gwin a deintiadau £20
Tickets including wine and nibbles £20

Chwefror 28 February
Darlith flynyddol Dewi/ Annual St David’s Lecture
Capel Newydd 7.30yh/pm
Cenwyn Edwards: Ble mae Cymru?
Tocynnau/ Tickets £5

Mawrth 1 March
Dydd Gwyl Dewi/ St David;s Day
Eglwys Teilo Sant Church 3.00yh/pm
Gwasanaeth Dinesig y Maer/Mayor’s Civic Service

** TOCYNNAU AR WERTH YN SIOP LYFRAU’R GROES GOCH, STRYD RHOSMAEN **
** TICKETS ON SALE AT THE RED CROSS BOOKSHOP, RHOSMAEN STREET **

Elw i/ All Festival profits to Eisteddfod Genedlathol yr Urdd Llanymddyfri 2021

HOREB
Dydd Mawrth 25 Chwefror – Dydd Sadwrn 29Chwefror
10.00 – 4.00yh/pm
Tuesday 25 February – Saturday 29 February

ARDDANGOSFA O WAITH YR ARLUNYDD/EXHIBITION OF THE WORK OF ARTIST WES HOPE
AGORIAD SWYDDOGOL LLUN CHWFROR 24 FEBRUARY OFFICIAL OPENING 6.30

More: www.facebook.com/GwylDathluDewiLlandeilo

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close